Galti to sab se hoti hai galti mujhse bhi ho gyi ab maaf bhi kr de mujhe