Maza Bhimraya Song Lyrics डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Full Title Song Lyrics

क्रांतिसूर्य तू शिल्पकार तू भारताचा

बोधिसत्व मुकनायका

मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्य तेजा

तूच सकल न्यायदायका

क्रांतिसूर्य तू शिल्पकार तू भारताचा

बोधिसत्व मुकनायका

मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्य तेजा

तूच सकल न्यायदायका

जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा

दाही दिशा तुझीच गर्जना

भीमराया माझा भीमराया

भारताचा पाया माझा भीमराया

आला उद्धराया माझा भीमराया

स्पर्षिले तू ओंजळीने

खुले केले पाणी चवदार तळ्याचे

हक्क देऊन माणसाचे

केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे

शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा

शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा

मार्ग प्रगतीचा दाविला दीना

भीमराया माझा भीमराया

भारताचा पाया माझा भीमराया

आला उद्धराया माझा भीमराया

♥ ♥ ♥